Kondiční jízdy

Kondiční jízdy jsou určeny všem, kteří delší dobu neřídili, potřebují se zdokonalit v řízení, potřebují získat nové poznatky nebo se bojí řídit v dnešním hustém provozu. Počet hodin a průběh si určíte sami a také si určíte, v čem se chcete pocvičit. Po absolvování kondičních jízd již budete schopni bezpečně sami řídit své vozidlo.