Ceník našich služeb:

  Učebnice autoškoly + výukové CD zdarma.

 

       sk. B   -     18.000,- Kč

    sk. B     pro studenty - 16.000,- Kč         

 

   sk.  AM (od 15 let    -      17.000,- Kč

   sk.  A1 (od 16 let)    -      16.000,- Kč

   sk. A2 (od 18 let)     -      16.000,- Kč

   sk. A                      -      18.000,- Kč

  sk. A2 + B                -      28.000.- Kč

  sk. B cizinec (pobyt min. 1/2 roku, jazyková bariéra, zk. tlumočník...) - 20.000,- Kč

  sk. B Rychlokurz do 2. měsíců nebo individuální přístip teorie  = 20.000,- Kč

  Rozšíření z A1 na A2    -    8.000,- Kč  (doplňková zk. = držitel ŘP 2 roky - 5.000,- Kč)

  Rozšíření z A2 na A     -     10.000,- Kč   (doplňková zk. = držitel ŘP 2 roky - 6.000,- Kč)

  Rozšíření z A1 na A     -      18.000,- Kč

  Rozšíření z A1 na A2 + B  - 23.000,-Kč

Žadatelé o ŘO sk. AM, A1, A2, A dále musí splnit podmínky k přijetí do výuky a výcviku dle zákonů a vyhlášek, které nabyly účinnosti v r. 2016.

V současnosti připravujeme text s informacemi o způsobu vykonávání závěrečných zkoušek a také o průběhu výcviku na motocyklech.

 

Další bonusy a výhody:

 

 - Výuka probíhá v centru UH přímo na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické.

 - Při výuce využíváme nejmodernější výpočetní techniku (dataprojektor, interaktivní tabule, ...) 

 - Výcvik v řízení probíhá dle Vašich časových možností  (i o víkendech, prázdninách a svátcích)

-  Výcvik probíhá v nových vozidlech a na nových motocyklech.  

 - Kurzovné je možné platit ve splátkách bez navýšení. 

- Zapůjčení učebnice autoškoly ZDARMA.

- Zapůjčení výukového CD  ZDARMA.

- Soubor testových otázek ZDARMA.

   

 

 Kondiční jízdy sk. B                         -     500,-/1 vyučovací hod. = 45 minut

 Kondiční jízdy sk. AM, A1, A2, A    -     500,- /1 vyuč. hod.

Kondiční jízdy sk. AM, A1, A2 ,A - výcvik se 2 motorkami - 600,-/1 vyuč. hod.

Kondiční jízdy sk. B pro studenty, kteří absolvovali autoškolu u nás  -  400,- Kč/1 vyuč. hod.

VŘO - Vrácení řidičského oprávnění sk. B ( + A1/150 )  =  4.000,- Kč

VŘO - Vrácení ŘO                               sk. A1, A2, A            =  4.000,- Kč

 

 

 

V případě opravné zkoušky:

(platí se autoškole) 

- z testů - 300,- Kč

- z jízdy - 500,- Kč

 

  * vyučovací hodina = 45 min ( jako ve škole ) - dle zák. 247/2000 Sb.

  - všechny ceny zde uvedené jsou konečné a včetně DPH

 

Před závěrečnou zkouškou  se Městskému úřadu v UH platí správní poplatek 700,- Kč. 

(V případě opravné zkoušky se Městskému úřadu platí: za opakovanou zkoušku - z testů 100,-Kč, z praktické jízdy 400,-Kč.)