Ceník našich služeb:

  Učebnice autoškoly + výukové CD zdarma.

  Poctivě provádíme výuku a výcvik.

 

       sk. B   -    13.000,- Kč 

    sk. B     pro studenty - 11.000,- Kč    (na přihlášky podané do 31.12. 2021)      

 

    sk.  AM (od 15 let   -      13.000,- Kč

    sk.  A1 (od 16 let)   -      11.500,- Kč

    sk. A2 (od 18 let)    -      11.000,- Kč

    sk. A                      -      12.500,- Kč

  sk. A2 + B                  -      21.000.- Kč

sk. B cizinec (pobyt min. 1/2 roku, jazyková bariéra, zk. tlumočník...) - 14.000,- Kč

sk. B Rychlokurz do 1. měsíce nebo individuální přístip teorie  = 14.000,- Kč

  Rozšíření z A1 na A2    -    6.000,- Kč  (doplńková zk. = držitel ŘP 2 roky - 3500,- Kč)

  Rozšíření z A2 na A     -     6.000,- Kč   (doplňková zk = držitel ŘP 2 roky - 3500,- Kč)

  Rozšíření z A1 na A     -      10.500,- Kč

  Rozšíření z A1 na A2 + B  - 16.000,-Kč

Žadatelé o ŘO sk. AM, A1, A2, A dále musí splnit podmínky k přijetí do výuky a výcviku dle zákonů a vyhlášek, které nabyly účinnosti v r. 2016.

V současnosti připravujeme text s informacemi o způsobu vykonávání závěrečných zkoušek a také o průběhu výcviku na motocyklech.

 

Další bonusy a výhody:

 

 -Výuka probíhá v centru UH přímo na Střední škole průmyslové hotelové a zdravotnické.

 -Při výuce využíváme nejmodernější výpočetní techniku (dataprojektor, interaktivní tabule, ...) 

 -Výcvik v řízení probíhá dle Vašich časových možností  (i o víkendech, prázdninách a svátcích)

- Výcvik probíhá v nových vozidlech a na nových motocyklech.  

 -Kurzovné je možné platit ve splátkách bez navýšení. 

- Zapůjčení učebnice autoškoly ZDARMA.

 - Zapůjčení výukového CD  ZDARMA.

 - Soubor testových otázek ZDARMA.

   

 

 Kondiční jízdy sk. B                         -     400,-/1 vyučovací hod. = 45 minut

 Kondiční jízdy sk. AM, A1, A2, A    -     400,- /1 vyuč. hod.

Kondiční jízdy sk. AM, A1, A2 ,A - výcvik se 2 motorkami - 600,-/1vyuč. hod.

Kondiční jízdy sk. B pro studenty, kteří absolvovali autoškolu u nás  -  250,- Kč/1 vyuč. hod.

VŘO - Vrácení řidičského oprávnění sk. B ( + A1/150 )  =  3.500,- Kč

VŘO - Vrácení ŘO                               sk. A1, A2, A            =  4000,- Kč

 

 

 

V případě opravné zkoušky:

(platí se autoškole) 

- z testů - 100,- Kč

- z jízdy - 400,- Kč

 

  * vyučovací hodina = 45 min ( jako ve škole ) - dle zák. 247/2000 Sb.

  - všechny ceny zde uvedené jsou konečné a včetně DPH

 

Před závěrečnou zkouškou  se Městskému úřadu v UH  platí správní poplatek 700,- Kč. 

(V případě opravné zkoušky se Městskému úřadu platí: za opakovanou zkoušku - z testů 100,-Kč, z praktické jízdy 400,-Kč.)