Služby

Naše autoškola poskytuje především výuku a výcvik k získání řidičských oprávnění pro sk. AM,  A1,  A2,  A a B

Poctivě přípravujeme budoucí řidiče.

Možnost platby na splátky bez navýšení.

Učebnice autoškoly a výukové CD zdarma.

Standardní délka kurzu je přibližně 2 měsíce. Samozřejmě, že se přizpůsobíme požadavkům žáků dle Vašich časových možností

Sk. AM - motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h, s objemem spalovacího motoru do 50 cm3, nebo s elektrickým motorem do 4 kW - od 15 let.

Sk. A1  - lehké motocykly s objemem válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW, tříkolky do 15 kW - od 16 let.

Sk. A2 - motocykly do výkonu 35 kW a s poměrem výkon/hmotnost do 0.2 kW/kg - od 18 let.

Sk. A - motocykly nad 35 kW, tříkolky nad 15 kW - od 24 let nebo 20 let pokud je 2 roky držitelem sk. A2

Sk. B - motorová vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti do 750 kg - největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nesmí přesáhnout 3 500 kg - od 18 let

Nabízíme možnost platit školné na splátky bez navýšení!

Samozřejmostí je zapůjčení učebních pomůcek -  učebnice zdarma.

Soubor všech testových otázek, které se aktuálně používají a zkušební testy jsou přístupné zdarma na stránkách: etesty2.mdcr.cz/

Pro ty co nějakou dobu neřídili a chtějí si opět osvojit řidičské návyky jsou určeny kondiční jízdy. 

Ti, kteří řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu jsou povinni se zúčastnit každoročního školení řidičů referentů. Respektive zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. V praxi se jedná např. i o řidiče, který je zaměstnavatelem vyslán na služební cestu vlastním vozidlem.

Těm řidičům, kterým byl odebrán řidičský průkaz (z jakýchkoliv příčin) nabízíme pomoc při vrácení řidičského oprávnění (VŘO). Ti, kteří chtějí opět řídit musejí vykonat zkoušku z odborné způsobilosti. V praxi se musí nejdříve zkontaktovat s autoškolou, která je po vzájemné dohodě přihlásí ke zk. na MěÚ. 

Naše autoškola se snaží neustále zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované služby. Důkazem toho, že jdeme správným směrem, je stále větší počet našich spokojených zákazníků. Vlastnit řidičský průkaz je v dnešní době standard, kterého by měl dosáhnout každý a naše autoškola Vás naučí nejen základy provozu na pozemních komunikacích a základy techniky a údržby vozidla, ale i bezpečně se pohybovat v silničním provozu.

 

 

Kondiční jízdy

Jste majitelem řidičského oprávnění, ale dlouho jste za volantem neseděli a připadáte si nejistě? Nebo vám počet hodin praktického výcviku připadá nedostatečný? Využijte kondičních jízd!

Školení řidičů referentů

Nabízíme možnost povinného školení řidičů referentů pro skupinu B.